top of page

𝐀́𝐎 𝐂𝐑𝐎𝐏𝐓𝐎𝐏 𝐂𝐎̂̉ 𝐏𝐎𝐋𝐎 𝐂𝐀̀𝐈 𝐂𝐔́𝐂

tiemcuamieu

Tình trạng:

Mới nguyên tag

Size:

Free size

Ngày bán:

18/6/21

Giá:

125000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

❤❤ 𝐀́𝐎 𝐂𝐑𝐎𝐏𝐓𝐎𝐏 𝐂𝐎̂̉ 𝐏𝐎𝐋𝐎 𝐂𝐀̀𝐈 𝐂𝐔́𝐂
😍😍 vải bozip co giãn 4 chiều mềm mịn, phom 55kg đổ lại

bottom of page