top of page

🚦Mã 🅷1:
👄🪶_"️NỮ ▼ƯƠNG CÁM DỖ"

Lưu Ngọc Tuyết Trinh

Tình trạng:

Mới nguyên tag

Size:

Free size

Ngày bán:

5/12/21

Giá:

160000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

🚦Mã 🅷1 ( ảnh thật)
⚡𝘊𝘰𝘭𝘰𝘳 :4 Màu( 𝑿𝒂𝒏𝒉 đ𝒂̣̂𝒎, 𝑿𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̣𝒕, 𝑵𝒂̂𝒖 đ𝒂̣̂𝒎, 𝑵𝒂̂𝒖 𝒏𝒉𝒂̣𝒕)
⚡1 Set 4 Quần
⚡ 𝘍𝘳𝘦𝘦𝘴𝘪𝘻𝘦

bottom of page