top of page

BOMBER BASKETBALL GINGAR

sssid1615569131254239

Tình trạng:

Mới nguyên tag

Size:

L

Ngày bán:

29/3/21

Giá:

380000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

#pass #380k #có_fix
- Bomber chỉ mặc thử 1 lần do không vừa
- Hàng nguyên vẹn không lỗi, còn tag
- Giá gốc 450, pass 380

bottom of page