top of page

Vòng chuỗi hạt

chouchou96

Tình trạng:

Mới nguyên tag

Size:

Free size

Ngày bán:

10/7/21

Giá:

250000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

Vòng 108 hạt là biểu thị cho cầu chứng 108 pháp Tam Muội mà đoạn trừ 108 phiền não.

bottom of page