top of page

Đầm 2 dây hoa hồng trắng

kmr.pass

Tình trạng:

Như mới

Size:

Free size

Ngày bán:

16/11/21

Giá:

40000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

Đầm 2 dây hoa hồng trắng
freesize dưới 60kg
Giá: 40k

bottom of page