top of page

Đầm ngủ lụa QC cao cấp dáng dài

With.naduong

Tình trạng:

Mới nguyên tag

Size:

Over size

Ngày bán:

1/12/21

Giá:

369000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

Đầm ngủ lụa QC cao cấp dáng dài - nói không với phi bóng
• Màu sắc có thể hơi lệch do app ạ
• M (dưới 52kg) , L (dưới 57kg)

bottom of page