top of page

Đầm tầng xoè 2 dây

Trần Thị Thanh Tuyền

Tình trạng:

Như mới

Size:

S

Ngày bán:

11/12/21

Giá:

60000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

Mặc 2 lần, Phần khuy luồng dây rút ngay chỗ ngực bị loang màu sét 1 tí. Độ mới còn 80%

bottom of page