top of page

đầm trễ vai 2 dây chéo
loang vàng, xanh , trắng

Nguyễn Thảo Lg

Tình trạng:

Như mới

Size:

M

Ngày bán:

7/12/21

Giá:

60000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

đầm loang 3 màu xanh,vàng, trắng
2 dây chéo
tay áo có thể trễ vai hoặc không tùy bạn

bottom of page