top of page

Bomber Da Đen

Vo Huong Nhi

Tình trạng:

Mới nguyên tag

Size:

Free size

Ngày bán:

9/5/21

Giá:

270000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

Mở bát đầu tiên là em “Bomber Da Đen”
Mình mua của monstore. Áo này sẽ phù hợp với những bạn 45kg trở lên mặc sẽ rất đẹp.

bottom of page