top of page

cừu xanh cổ vịt

Dương Xỉ 03 ❤️❤️❤️

Tình trạng:

Mới không còn tag

Size:

Free size

Ngày bán:

24/11/21

Giá:

185000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

Cừu Xanh Cổ Vịt ❤️❤️❤️
- Chất len lông cừu dày ấm lắm nhênnn ❤️
- Freesize nhe nhe nhe ❤️❤️❤️

bottom of page