top of page

Errorist Croptop

Nguyễn Phương Ngân

Tình trạng:

Như mới

Size:

Free size

Ngày bán:

21/11/21

Giá:

50000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

Brand: Errorist
Độ mới: 9 (mặc 1 lần)
Note: 2 chấm nhỏ trên cổ áo (hình cuối cùng)

bottom of page