top of page

Gương kèm lược - 2 in 1

Tiệm Của Chou Chou

Tình trạng:

Mới không còn tag

Size:

Free size

Ngày bán:

22/9/21

Giá:

30000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

Có sẵn mẫu baby girl ở ảnh đầu ạ. Các mẫu khác hàng ord trước liên hệ page ig @tiemcuachouchou_ giúp shop ạ

bottom of page