top of page

gucci hải tú

DTN_sneaker

Tình trạng:

Mới nguyên tag

Size:

Over size

Ngày bán:

12/6/21

Giá:

630000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

Gucci ACE rep 1:1 về sl nhiều 36-39 hạ nhiệt

bottom of page