top of page

Jacket Adidas ( nozip )

Mít 2nd.Vintage

Tình trạng:

Như mới

Size:

XL

Ngày bán:

28/10/21

Giá:

160000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

Jacket Adidas ( nozip )
Size : XL ( D 76 - N 70 )
Condition : 9.5
Price: 160.000

bottom of page