top of page

Jacket Adidas 3 sọc xám

Funtem Secondhand

Tình trạng:

Như mới

Size:

L

Ngày bán:

28/9/21

Giá:

200000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

Jacket Adidas size tag L fit M75 trở xuống ạ. Ai chơi hệ 3 sọc thì mời dứt luông!!!

bottom of page