top of page

Jacket Adidas Vintage 90s

Mít 2nd.Vintage

Tình trạng:

Như mới

Size:

M

Ngày bán:

27/10/21

Giá:

100000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

Jacket Adidas Big Logo Vintage 90s
Size : M nữ ( D 54 - N 48 )
Condition : 9.5
Price: 100.000

bottom of page