top of page

JD cổ. phản quang

DTN_sneaker

Tình trạng:

Mới nguyên tag

Size:

Over size

Ngày bán:

1/5/21

Giá:

499000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

Jd cổ PQ về thêm nhiều 36-43
rất nhiều lô mới về ạ
cơ bản thì giá và chất lượng y sì nhau ạ

bottom of page