top of page

LV hồng

24Clothes

Tình trạng:

Mới nguyên tag

Size:

Ngày bán:

12/7/21

Giá:

350000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

🍃 Kính LV xinh iu, màu cực kì nhẹ nhàng, tôn da lắm nha 🆒
* 𝙵𝚞𝚕𝚕𝚋𝚘𝚡, 𝚝𝚑ẻ, 𝚔𝚑ă𝚗 - 𝙲𝚑ố𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚊 𝚄𝚅 𝟷𝟶𝟶%

bottom of page