top of page

Máy Uốn Tóc

Lucid_Dreamm21

Tình trạng:

Mới nguyên tag

Size:

Free size

Ngày bán:

1/12/21

Giá:

125000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

❗️Ckhoan fix 100k
Pass máy uốn tóc trục 22cm, do mình ít dùng mới dùng 1-2 lần thui à ;-;
mua dìa uốn đi chơi xinh xĩuu, mua 245k pass 125k

bottom of page