top of page

nike 2000s ringer tee

Vu Dang Khoa

Tình trạng:

Như mới

Size:

XL

Ngày bán:

21/7/21

Giá:

140000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm


@nike 2000s ringer tee
——————
Size XL 59x73
——————
Condition Perfect
——————
Price 140.000

bottom of page