top of page

Sale kịch sàn 12.12 (0h ngày 11.12 đến 0h ngày 12.12)

Moc Moon

Tình trạng:

Mới không còn tag

Size:

Free size

Ngày bán:

18/9/21

Giá:

50000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

- Sản phẩm mới 99%, bao rách, lỗi, dơ, không giống hình shop đăng (chỉ mới mặc 1 lần chụp hình)

bottom of page