top of page

Tee "trên tình bạn, dưới tình yêu"

Annie

Tình trạng:

Mới nguyên tag

Size:

M

Ngày bán:

24/11/21

Giá:

300000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

Áo mình mặc 1 lần để chụp mẫu, còn nguyên tag, bọc như mới luôn nhen.

bottom of page