top of page

The Grinch Overprint

EVOL 2HAND

Tình trạng:

Mới không còn tag

Size:

L

Ngày bán:

3/11/21

Giá:

300000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

VTG 2001 THE GRINCH OVER PRINT.
Tag: DR. Seuss, Gildan tag behind
Size: L
Condition: PERFECT

bottom of page