top of page

Varsity Arai 21

Nguyễn Hoàng Hiệp

Tình trạng:

Mới nguyên tag

Size:

L

Ngày bán:

3/12/21

Giá:

970000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

Varsity Arai 21
Thân Nỉ
Tay da thật nguyên tảng
Độ mới: 98%
Giá mua: 1m8 bán rẻ lại 970k

bottom of page