top of page

Vintage 90s Harley Davidson

21ants_2hand

Tình trạng:

Ổn

Size:

XL

Ngày bán:

25/11/21

Giá:

400000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

Vintage 90s Harley Davidson
Tình trạng: 9/10 ( có 2 vết ố nhạt, không quan trọng)

bottom of page