top of page

Wooden handle

Vy Sin

Tình trạng:

Mới nguyên tag

Size:

Ngày bán:

29/6/21

Giá:

270000 VND

Link sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

WOODEN HANDLE
•2 colors: white, black
🏷Price: 260.000

Instagram: iprosin_studio
▫️Hàng ORDER 2-3 tuần
▫️Nhận tìm đồ theo ảnh

bottom of page